Ungdomshøjskolen Seværdighed

Efter krigen mod Preussen i 1864, hvor Danmark måtte afgive Sønderjylland, blev Vester Vedsted frem til Genforeningen i 1920 et grænsesogn.
Den første danske efterskole blev grundlagt i 1879 på Mors, inspireret af Chr. Kold og Grundtvig.
Allerede i 1880’erne kom de første sønderjyske børn og unge på efterskoler i Danmark. De tyske myndigheder indførte i 1888 en skolesprogsinstruks, som tvang dansksindede forældre til at sende deres børn på efterskoler i Danmark, hvis de skulle have kvalificeret undervisning i dansk sprog og kultur.
Der blev i 1880’erne og 1890’erne oprettet fem efterskoler lige nord for Kongeågrænsen, hhv. i Hejls, Skibelund, Holsted, Bramming og Vester Vedsted.
Disse skoler modtog 1894-1913 i alt 2.705 ud af de 2.833 unge fra Nordslesvig, som i disse år kom på efterskole i Danmark.

Efterskolen i Vester Vedsted blev grundlagt i 1895. Det var sognepræst Otto Rosenstand som sammen med andre progressive kræfter i sognet fik samlet en aktiekapital til opførelse af Vester Vedsted Efterskole.
Arkitekt var Karl Nielsen fra Brøderup Højskole, Rønnede og murermester var Kristensen fra Holsted. Skolen kostede 12.000,- kr. og havde kapacitet til 40 kostskoleelever. Den blev indviet d. 4. november 1895.
Skolen har været igennem opgangs og nedgangs tider.
Den fungerede i mange år som efterskole. Første Verdenskrig satte sine spor og efter Genforeningen i 1920 faldt elevgrundlaget for de sønderjyske elever væk. Under Anden Verdenskrig blev efterskolen brugt som indkvartering for tyske soldater.
Efter nogle forsøgsår fik skolen i 1970 det officielle stempel som ungdomshøjskole – nu under navnet ”Ungdomshøjskolen ved Ribe”.

Kilde:
Finn Krageskov: Her var engang en grænse.
En historisk beretning om den gamle grænseland-skole, Vester Vedsted Efterskole. Ribe 1982.
Grænseforeningen

www.uhr.dk