Natur Vores

Vester Vedsted ligger midt i storslået og varieret natur blot 1 til 2 km. fra Vadehavet og med vidtstrakte marskflader umiddelbart syd og nordvest for byen. Øst for Vester Vedsted er der skov og plantage med mindre hedepartier, og midt gennem byen flyder Vester Vedsted bæk roligt af sted fra øst mod vest.

Vadehavet er en fantastisk naturperle og rummer et kolossalt liv af orme, snegle, muslinger, fisk, fugle og pattedyr, med fuglelivet som det mest markante, synlige og hørlige. I 2010 blev Vadehavet og dele af marsken udpeget til ”Nationalpark Vadehavet”, og i 2014 blev Vadehavet og områderne udenfor digerne på grund af deres universelle betydning optaget på UNESCO’s fornemme verdensarvliste! Millioner af trækfugle raster og æder i Vadehavet og marsken på forårs- og efterårstrækket. Det er især gæs, ænder og vadefugle.

Sommeren er præget af ynglende vadefugle, måger og terner. Desuden ses også mange forskellige småfugle og rovfugle – ofte også sjældenheder.

Ude i Vadehavet findes en meget stor bestand af spættet sæl og en lille bestand af gråsæl. Begge arter kan ses i tidevandsrenderne og på kanten af højsanderne ved lavvande.

V.Vedsted-, Sdr. Farup- og Trækær plantager øst for byen rummer et varieret liv af insekter, fugle, kryb- og pattedyr.

Uanset hvornår man færdes i marsken og ved Vadehavet, vil den store himmel, den lave, lige horisont og den evigt skiftende belysning altid gøre indtryk.

Nyttigt link:

Dagligt indrapporterede fugleobservationer fra Sydvestjylland: www.dofbasen.dk/observationer/index.php – scroll ned ned til “Sydvestjylland” OBS!!! Ved færdsel i Vadehavet: medbring ALTID og hav grundigt kundskab i brug af kompas/GPS og hav grundigt kendskab til tidevandsforholdene!!!

Vigtige links:

Højvandskalender for et helt kalenderår: www.portesbjerg.dk – klik på “Højvandskalender”! Aktuel vandstand og 2-døgns prognose ved Vester Vedsted: www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand – klik på ”Ribe Kammersluse” eller ”Mandø”!