Foreningerne i V. Vedsted og Sdr. Farup Læs om

VESTER VEDSTED LANDSBYFORENING

Foreningens formål er at arbejde for at bevare og videreudvikle Vester Vedsted landsbysamfund, dets miljø og den kultur, landsbyen repræsenterer. Dette søges gjort bl.a. gennem kontakter til offentlige myndigheder. Desuden bestræber foreningen sig på, at skabe forskellige aktiviteter af interesse for alle grupper beboere i landsbyen.

Den årlige generalforsamling afholdes i februar. Der er her mulighed for at fremkomme med forslag og idéer til kommende aktiviteter. Det fordrer opbakning og engagement, og derfor opfordrer bestyrelsen så mange som muligt til at møde frem.

Årskontingent: kr. 60,00 pr. husstand.

SDR. FARUP GRANDE

Foreningens formål er at bevare og fremme sammenhold og levevilkår for alle, som bor i Sdr. Farup. Som medlemmer kan optages myndige grundejere og beboere i Sdr. Farup.

Den årlige generalforsamling holdes i februar. Der er mulighed for at komme med forslag og idéer til kommende aktiviteter.

Årskontingent: kr. 100,00 pr. husstand.