De lave marskområder omkring Vester Vedsted og Ribe er til alle tider blevet oversvømmet flere gange om året.

I efteråret 1909 hærgede en stormflod igen Ribes gamle bydel.
Det daværende amtsråd traf derfor en beslutning: Der skulle bygges dige ved Vadehavskysten.

Danmark havde med nederlaget i 1864 mistet Sønderjylland til Preussen. Frem til 1920 gik grænsen til Tyskland 500 m syd for Vester Vedsted.

Derfor begyndte digebyggeriet ved Vester Vedsted.
Den første del er et fløjdige, som starter halvvejs mellem Egebæk og Vester Vedsted og fortsætter ud til Vadehavskysten.
Ved stormfloderne gik havet ind over engene mellem Gl. Hviding, som dengang lå i Tyskland, og Vester Vedsted.
Fløjdiget skulle forhindre at vandet gik den vej bag ind i Vester Vedsted.

Efterfølgende byggedes det store havdige, som i sin første udgave stod færdig 1912/13.

Birte Kjems