Vester Vedsted Kirke Seværdighed

Vester Vedsted Kirke kan føres tilbage til ca. 1175, hvor den grundlægges på klitten i Vester Vedsted tæt ved havet. Den har uden tvivl fungeret som sømærke i middelalderen..
Oprindelig er der tale om en tufstenskirke. På kirkens nordside er tufstensmuren bevaret fra sokkel til vinduer.
Kirken består af et romansk kor og skib. Omkring år 1250 blev koret forlænget mod øst.
Kirken var uden tårn frem til det 15. århundrede. Efter et lynnedslag i 1845 brændte tårnet ned. Men kirken blev reddet på grund af befolkningens snarrådige indsats, som bestod i at udfylde døråbningen til kirkerummet med græstørv.
Oprindelig var kirken viet til den katolske søfartshelgen, Skt. Andreas. Kirken har ingen oprindelige kalkmalerier. Den nuværende udsmykning af kalkmalerier i koret er fra 1916.
Altertavlen og billedet af den sidste nadver er fra begyndelsen af det 18. århundrede. For oven prydes tavlen af to renæssancefigurer af hhv. Peter og Paulus. Figurerne i nicherne på hver side af alterbilledet forestiller Faderen med verdenskuglen i sin hånd og Kristus som den gode hyrde. Tavlens bund prydes af syv små reliefbilleder af gammeltestamentlige profeter og konger. Denne del stammer sandsynligvis fra en ældre altertavle.
Prædikestolen er fra 1625 og fremstår med fire relieffer: Bebudelsen, hyrdernes tilbedelse, omskærelsen og Jesu dåb i Jordan.
Vester Vedsted sogn omfatter landsbyerne Vester Vedsted, Sønder Farup og Egebæk.
Kilde: Vadehavspastoratet Vester Vedsted Kirkes hjemmeside
Wikipedia

www.vestervedstedkirke.dk