Vadehavscentret Seværdighed

Den 3. februar 2017 åbnede centret som besøgscenter for Verdensarv Vadehavet.
Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden – skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster – både unge og ældre – i Vadehavets forunderlige verden.

Med mere end 1000 kvadratmeter udstilling, nye møde- og formidlings faciliteter, cafe og butik er VADEHAVSCENTRET et center af fremtiden for gæster fra hele verden. VADEHAVSCENTRET tilbyder arrangementer for skoler fra det regionale, nationale og internationale. Vi danner rammer for erhvervsliv, der vil holde møde og have oplevelser i et anderledes miljø. Vi er besøgscenter for borgere, der er stolte over at vise Verdensarv Vadehavet frem for gæster. Og vi danner ramme for at du og din familie, kan have nogle gode timer sammen i et center, der stolt og værdigt formidler Vadehavet.

www.vadehavscentret.dk