Ebbevejen
Ebbevejen fra fastlandet til Mandø stammer fra Ribe-digets bygning i 1914.
På Ebbevejen, der er markeret med koste, er bilkørsel forbudt. Den må kun benyttes af traktorbusserne.

Låningsvejen
Låningsvejen er offentlig og kan benyttes, hvis man kender tidevandet og ved, hvornår der er lavvande.
Traktorbusserne som foruden turister også fragter post, gods og skoleelever til og fra Mandø må også indrette sig efter tidevandet.
Låningsvejen er hævet ca. 75 cm. over havbunden. Forskellen på på høj- og lavvande ca. 1,75 meter. Tidevandet er afhængig af månen og blæsten.
Turen fra Mandø By til fastlandet er 11 km – deraf er ca 6 km gennem Vadehavet.