Ebbevej og Låningsvej

Ebbevej og Låningsvej

Ebbevejen Ebbevejen fra fastlandet til Mandø stammer fra Ribe-digets bygning i 1914. På Ebbevejen, der er markeret med koste, er bilkørsel forbudt. Den må kun benyttes af traktorbusserne. Låningsvejen Låningsvejen er offentlig og kan benyttes, hvis man kender...