RAF Mindesten

RAF Mindesten

  Hvor Fløjdiget krydser Sprækvej står en mindesten fra 2. Veredenskrig. Mindestenen blev rejst d. 21. april 2012 – på det sted, hvor flyveren ramte jorden kl. 00.02 denne skæbnenat i 1943.             Aase Kjems fik ideen til at rejse stenen. Aase var 23 år, da...