Degnetoften

Degnetoften

Spejdercentret Degnetoften blev indviet den 31. maj 1977. Et fuldt moderne spejdercenter på 331 m² med plads til 56 overnattende personer. Forud for denne dag var gået adskillige års hårdt frivilligt arbejde Starten på byggeriet I efteråret 1973 påbegynder...
Vadehavscentret

Vadehavscentret

Den 3. februar 2017 åbnede centret som besøgscenter for Verdensarv Vadehavet. Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den...
Vester Vedsted Kirke

Vester Vedsted Kirke

Vester Vedsted Kirke kan føres tilbage til ca. 1175, hvor den grundlægges på klitten i Vester Vedsted tæt ved havet. Den har uden tvivl fungeret som sømærke i middelalderen.. Oprindelig er der tale om en tufstenskirke. På kirkens nordside er tufstensmuren bevaret fra...
Vester Vedsted Vingård

Vester Vedsted Vingård

Det økologiske spisested nær Ribe og Mandø I den hyggelige landsby Vester Vedsted, 8 km syd for Ribe og 1 km fra Vadehavet ligger vores skønne vingård. Her producerer vi hvidvin, rosé og rødvin. Vi har i alt ca. 10.000 vinstokke. Desuden producerer vi øl fra eget...
Fløjdiget i Vester Vedsted

Fløjdiget i Vester Vedsted

De lave marskområder omkring Vester Vedsted og Ribe er til alle tider blevet oversvømmet flere gange om året. I efteråret 1909 hærgede en stormflod igen Ribes gamle bydel. Det daværende amtsråd traf derfor en beslutning: Der skulle bygges dige ved Vadehavskysten....
Kulturmiljøet i Vester Vedsted

Kulturmiljøet i Vester Vedsted

Gamle Gårde Landsbyerne ved Vadehavet er opstået i en tid, hvor der ikke fandtes diger i området. Menneskene har derfor bosat sig på højtliggende steder. Landsbyerne lå oftest på gest-randen, eller som i Vester Vedsted på en sandtange ud mod vadehavet opstået under...