Vester Vedsted Kirke

Vester Vedsted Kirke

Vester Vedsted Kirke kan føres tilbage til ca. 1175, hvor den grundlægges på klitten i Vester Vedsted tæt ved havet. Den har uden tvivl fungeret som sømærke i middelalderen.. Oprindelig er der tale om en tufstenskirke. På kirkens nordside er tufstensmuren bevaret fra...
Vester Vedsted Vingård

Vester Vedsted Vingård

Det økologiske spisested nær Ribe og Mandø I den hyggelige landsby Vester Vedsted, 8 km syd for Ribe og 1 km fra Vadehavet ligger vores skønne vingård. Her producerer vi hvidvin, rosé og rødvin. Vi har i alt ca. 10.000 vinstokke. Desuden producerer vi øl fra eget...
Fløjdiget i Vester Vedsted

Fløjdiget i Vester Vedsted

De lave marskområder omkring Vester Vedsted og Ribe er til alle tider blevet oversvømmet flere gange om året. I efteråret 1909 hærgede en stormflod igen Ribes gamle bydel. Det daværende amtsråd traf derfor en beslutning: Der skulle bygges dige ved Vadehavskysten....
Ebbevej og Låningsvej

Ebbevej og Låningsvej

Ebbevejen Ebbevejen fra fastlandet til Mandø stammer fra Ribe-digets bygning i 1914. På Ebbevejen, der er markeret med koste, er bilkørsel forbudt. Den må kun benyttes af traktorbusserne. Låningsvejen Låningsvejen er offentlig og kan benyttes, hvis man kender...
Kulturmiljøet i Vester Vedsted

Kulturmiljøet i Vester Vedsted

Gamle Gårde Landsbyerne ved Vadehavet er opstået i en tid, hvor der ikke fandtes diger i området. Menneskene har derfor bosat sig på højtliggende steder. Landsbyerne lå oftest på gest-randen, eller som i Vester Vedsted på en sandtange ud mod vadehavet opstået under...